Theses 

Marketing Mix of the Hotel "U Lišky" – Bc. Anastassiya Issakova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Bc. Anastassiya Issakova

Bakalářská práce

Marketing Mix of the Hotel "U Lišky"

Marketing Mix of the Hotel "U Lišky"

Anotace: Cíl touto práce je analyzovat a zhodnotit 7P marketingový mix hotelu "U lišky" a navrhnout budoucí zlepšení. Autor si vybral právě toto téma, protože ji zajímá vliv marketingu na výrobku a jak to může být proměněn na něco nového a mnohem přínosnější jak pro spotřebitele a organizaci.Výzkumná metoda, která byla vybrána pro tuto práci byl rozhovor s generálním ředitelem hotelu "U Lišky" Jitkou Podpěrovou, se strukturovaným dotazníkem s cílem shromáždit potřebná data. V této práci budou zmíněny explicitní popis marketingového mixu tohoto konkrétního hotelu a také návrhy a doporučení pro budoucí zlepšení hotelu.

Abstract: The aim of the work is to analyze and evaluate the 7P's marketing mix of the hotel "U Lišky" and suggest future improvements. Author has chosen exactly this topic, because she is interested in the influence of marketing on the product and how it can be transfigured to something new and much more beneficial for both consumer and organization. The research method that has been chosen for this work was an interview with the CEO of the hotel "U Lišky" Jitka Podpěrová with a structured questionnaire in order to collect the necessary data. In this work will be mentioned an explicit description of the marketing mix of this particular hotel and also suggestions and recommendations for the future improvement of the hotel.

Keywords: analysis, distribution channels, hotel, marketing mix, ptromotional channels, research strategies

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: M.A. Donna Dvorak

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:37, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz