Bc. Zuzana Tomsová

Bakalářská práce

Úvěrový proces ve stavební spořitelně

Credit Process at the Building Society
Anotace:
Tato bakalářká práce se zabývá schvalovacím procesem při poskytování překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Práce se nejprve věnuje charakteristice stavebního spoření a vymezení pojmů úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu jednotlivých fází úvěrového procesu ve stavební spořitelně. Třetí kapitola analyzuje trh úvěrů a porovnává údaje o úvěrové …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the approval process during the provision of bridging loans and building society loans. The thesis first describes the characteristics of a building society and the definitions of building society loans and bridging loans. The second chapter focuses on the analysis of the various phases of the loan process at a building society. The third chapter analyzes the lending …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS