Bc. Pavel Martinovský

Diplomová práce

User Experience jako strategie při tvorbě webu

User Experience as a Strategy for Web Development
Anotace:
Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o oboru User Experience ve spojitosti s tvorbou digitálních projektů (primárně webových prezentací). Vysvětluje základní pojmy jako použitelnost, přístupnost, informační architektura, user-centered design, interakční design a další. Analytická část obsahuje popis jednotlivých metod a šetření. Analýza demografických dat z interních a analytických nástrojů …více
Abstract:
Diploma thesis in theoretical part is discribing User Experience field in relation to creating digital projects (primarily web presentation). Explaining basic facts like usage, accessibility, information architecture, user-centered design, interaction design etc. Analytical part containing description of each method and results. Analysis of demographic infor-mation from internal and analytic tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Martinovský, Pavel. User Experience jako strategie při tvorbě webu. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace