Adéla Zubíková

Disertační práce

Fiskálně-politické rozhodování v zemích (relativně) bohatých na přírodní zdroje

Fiscal Policy Desion-Making in the (Relatively) Resource-Rich Countries
Anotace:
Výzkum navazuje na problematiku tzv. „prokletí přírodních zdrojů“. Cílem práce je zhodnotit adekvátnost realizovaného fiskálně-politického rozhodování v zemích (relativně) bohatých na přírodní zdroje v období let 2000-2018 vzhledem k možnému působení tzv. "prokletí přírodních zdrojů" a stanovit hospodářsko-politická doporučení pro tyto země. Práce představuje jednotlivé transmisní mechanismy působení …více
Abstract:
The research follows up on the issue of the so-called „resource curse“. The aim of the thesis is to evaluate the adequacy of implemented fiscal-political decision-making in (relatively) resource-rich countries between the years 2000-2018 with respect to the possible effects of the so-called "resource curse" and to assess economic and political recommendations for these countries. The thesis introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2021
  • Vedoucí: Zdeněk Chytil
  • Oponent: Marek Loužek, Erika Pastoráková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82268