Naděžda Rezková Přibylová

Diplomová práce

Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách

Children´s theatre and its evaluation in festivals

Anotace:
Práce je zaměřena na přehlídky dětských divadelních souborů s důrazem na celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna. Zabývá se postupovým systémem Dětské scény, funkcí poroty, požadavky na její činnost a předpoklady pro práci v porotě. Věnuje se otázce hodnocení inscenací dětského divadla s ohledem na jejich specifika a jednotlivé složky divadelní práce. Uvedené poznatky pak uvádí do souvislostí …více
Abstract:
The main intention of work are shons of child´s theatre companies considerning the national parade of child´s performance ?The Child´s Stage?. It engages in systém of The Child´s Stage, function of judges, requiments of its activity and conditions to work in judges. It devotes to question of the assessment of child´s staging with respect to their specifications and individual components at theatrieal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2005

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2006
  • Vedoucí: Eva Machková
  • Oponent: Jaroslav Provazník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.