Tereza JABLONSKÁ

Bakalářská práce

Translation of economic texts from English into Czech and from Czech into English with a commentary

Translation of economic texts from English into Czech and from Czech into English with a commentary
Abstract:
The Bachelor's Thesis is focused on technical economic translation from Czech into English and vice versa. The Thesis presents individual translation procedures and functional styles. The translation of two economic books is then discussed in micro and macro analysis. Emphasis is placed mainly on the issue of translation, the structure of English sentences and the comparison of translations. Analysis …více
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na odborný ekonomický překlad z češtiny do angličtiny a naopak. V práci jsou prezentovány jednotlivé překladatelské postupy a funkční styly. Překlad dvou ekonomických knih je následně rozebírán v micro a macro analýze. Důraz je kladen především na problematiku překladu, strukturu anglických vět a srovnání překladů. Analýzy jsou doplněny o glosáře s odbornou terminologií …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JABLONSKÁ, Tereza. Translation of economic texts from English into Czech and from Czech into English with a commentary. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/