Bc. Veronika Janatová

Diplomová práce

Zraková ostrost účastníků silničního provozu. Současná praxe a důsledky.

Visual acuity of road users. Current practice and consequences.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zrakovou ostrostí v silničním provozu. Účastníkem silničního provozu je řidič osobního automobilu, nákladního automobilu, řidič motocyklu, ale i chodec. Avšak z důvodu toho, že chodec a řidič osobního automobilu je dnes prakticky každý, směřuje se výzkumná část k řidičům osobního automobilu. Zabývám se zde zrakovou ostrostí, její metody vyšetřování a srovnávám zrakovou ostrost …více
Abstract:
The thesis deals with visual acuity in traffic. Road traffic, the driver of a car, truck, motorcycle driver, but also a walker. However, due to the fact that the pedestrian and the driver of a car is now virtually every part of the research is directed to the drivers of the car. I deal with visual acuity, methods of investigation and compare the visual acuity of drivers with the law that standard vision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie