Bc. Veronika Janatová

Master's thesis

Zraková ostrost účastníků silničního provozu. Současná praxe a důsledky.

Visual acuity of road users. Current practice and consequences.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zrakovou ostrostí v silničním provozu. Účastníkem silničního provozu je řidič osobního automobilu, nákladního automobilu, řidič motocyklu, ale i chodec. Avšak z důvodu toho, že chodec a řidič osobního automobilu je dnes prakticky každý, směřuje se výzkumná část k řidičům osobního automobilu. Zabývám se zde zrakovou ostrostí, její metody vyšetřování a srovnávám zrakovou ostrost …more
Abstract:
The thesis deals with visual acuity in traffic. Road traffic, the driver of a car, truck, motorcycle driver, but also a walker. However, due to the fact that the pedestrian and the driver of a car is now virtually every part of the research is directed to the drivers of the car. I deal with visual acuity, methods of investigation and compare the visual acuity of drivers with the law that standard vision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta