Bc. Ľubomír Pepich

Bakalářská práce

Svalová nerovnováha a kompenzační cvičení ve fotbale hráčů U15

Muscle imbalance and compensatory excercises in football of players U15
Abstract:
The bachelor thesis deals with muscle imbalance among U15 football players, that means 13-15 years old children, as well as with a group of compensatory exercises that were designed on the basis of diagnostic measurement of U15 footballers. In the theoretical part we pay attention to psychological and physiological development of teenagers that comes under U15 category, there is also a classification …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá svalovou nerovnováhou fotbalistů v kategorii U15, do které spadají 13ti až 15ti letí, a souborem navržených kompenzačních cvičení, vytvořeným na základě diagnostického měření hráčů dané kategorie. V teoretické části je popsána problematika psychologického a především fyziologického vývoje dospívajících ve věku působení v kategorii U15, je zde uvedena klasifikace svalů, svalových …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu