Mgr. Bc. Filip Kohoutek

Bakalářská práce

Interpersonální závislost v kontextu perfekcionismu a sebekriticismu

Interpersonal dependency in relation to perfectionism and selfcriticism
Anotace:
Práce reaguje na zvýšený zájem o interpersonální závislost ověřením faktorové validity překladu škály k jejímu měření, Relationship profile test (RPT). Zároveň práce obsahuje faktorovou validitu škály Multidimensional perfectionism scale (MPS) pro měření perfekcionismu a faktorovou validitu škály Depressive experiences questionnaire (DEQ) k měření depresivních zážitků. Všechny validizační studie prováděné …více
Abstract:
This work reacts on increasing interest about the interpersonal dependency by examination of factor validity of the translated scale for its measurement, Relationship profile test (RPT). The work contains factor validity of the Multidimensional perfectionism scale (MPS) for measuring perfectionism and factor validity of the Depressive experience questionnaire (DEQ) for measuring depressive experiences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavol Hašan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.