Bc. Jana Bohuslavová

Master's thesis

Komunikace mezi ošetřujícím personálem a pacienty s neurogenními poruchami komunikace

Communication between nursing staff and patients with neurogenic communication disorders
Abstract:
Diplomová práce se zabývá komunikací mezi ošetřujícím personálem a pacienty s neurogenními poruchami komunikace. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První tři jsou teoretické, poslední empirická. Teoretická část práce přibližuje pojem a význam komunikace, objasňuje a vysvětluje termín neurogenní poruchy komunikace a podrobně se zabývá poruchou afázie. Praktickou část tvoří vlastní výzkumné šetření …more
Abstract:
This thesis deals with communication between medical staff and patients with neurogenic communication disorders. The work is divided into four chapters. The first three are theoretical and the last one is empirical. The theoretical part of this work shows us the concept and importance of communication, clarifies and explains the term neurogenic communication disorders and deal in detail with aphasia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta