Veronika CHVOSTOVÁ

Bakalářská práce

Buddhismus Diamantové cesty s ohledem na linii Karma Kagjü

The Diamond Way Buddhism in Relation to the Line of Karma Kagyu
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem nejmladšího směru Buddhova učení {--} Diamantové cesty. Nejprve představuje buddhismus Diamantové cesty, jeho vznik, rituální praxi či symboliku, také literaturu a cestu k osvícení. Dále popisuje vznik tibetské školy Karma Kagjü, její představitele, meditační praxi a také rozvoj této školy v západním světě.
Abstract:
The bachelor thesis is about the youngest part of the Buddha´s teaching {--} Diamond Way. At first it describes the Diamond Way Buddhism, it´s origin, ritual practice or symbology, the literature and the path of enlightenment as well. Then it deals with the Tibetan school Karma Kagyu, it´s leaders, meditation practice and it´s expansion into western world and Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2009
Zveřejnit od: 15. 9. 2009
Identifikátor: 10714

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Klapetek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHVOSTOVÁ, Veronika. Buddhismus Diamantové cesty s ohledem na linii Karma Kagjü. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 9. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika