Veronika CHVOSTOVÁ

Bachelor's thesis

Buddhismus Diamantové cesty s ohledem na linii Karma Kagjü

The Diamond Way Buddhism in Relation to the Line of Karma Kagyu
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá popisem nejmladšího směru Buddhova učení {--} Diamantové cesty. Nejprve představuje buddhismus Diamantové cesty, jeho vznik, rituální praxi či symboliku, také literaturu a cestu k osvícení. Dále popisuje vznik tibetské školy Karma Kagjü, její představitele, meditační praxi a také rozvoj této školy v západním světě.
Abstract:
The bachelor thesis is about the youngest part of the Buddha´s teaching {--} Diamond Way. At first it describes the Diamond Way Buddhism, it´s origin, ritual practice or symbology, the literature and the path of enlightenment as well. Then it deals with the Tibetan school Karma Kagyu, it´s leaders, meditation practice and it´s expansion into western world and Czech Republic.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2009
Accessible from:: 15. 9. 2009
Identifier: 10714

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Klapetek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHVOSTOVÁ, Veronika. Buddhismus Diamantové cesty s ohledem na linii Karma Kagjü. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 9. 2009 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Theology

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities