Bc. Simona Lakomá

Diplomová práce

Souvislost rodičovských výchovných stylů a vnímaného smyslu hry, a jejich vztah s výběrem hračky

The link between parenting styles and the perceived purpose of play, and their relationship to the choice of a toy
Anotace:
Hra je pro děti, především ty předškolní, přirozenou součástí života, a často také hlavní náplní času. Prostřednictvím hry mohou děti odpočívat nebo vybít přebytečnou energii, mohou se odreagovat od událostí reálného světa nebo je na nevědomé úrovni zpracovat. Prostřednictvím hry se mohou děti také rozvíjet v různých oblastech od kognitivní a pohybové po osobnostní a sociální. Důležitým faktorem, který …více
Abstract:
Play is a very natural part of children’s life. Children spend most of the time playing. They can rest or release energy through play, forget about real world events or deal with them unconsciously. Children can also develop through play in many different fields from cognitive and physical to personal and social. Parents are the important factor that can affect play in many ways. It is their choice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Hanáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií