Martin MATAS

Bakalářská práce

Rozpoznávání pojmenovaných entit pomocí neuronových sítí

Named Entity Recognition using Neural Networks
Anotace:
Rozpoznávání pojmenovaných entit je podúloha extrakce informací. Jejím cílem je rozpoznání slov ve větě se speciálním významem, např. osoby, organizace, místa atd. Rozpoznávání pojmenovaných entit se často využívá při automatickém odpovídání na otázky. Cílem této práce je prozkoumat metody používané pro rozpoznávání pojmenovaných entit, jednu z nich vybrat a společně s množinou příznaků zvolené řešení …více
Abstract:
Named Entity Recognition is a subtask of information extraction. Its goal is to recognize words with special meaning in a sentence, such as names of people, organizations, places, etc. Named Entity Recognition is often used to automatically answer questions. The aim of this work is to explore methods used for the Named Entity Recognition, to choose one of them and together with the set of features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Konkol, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATAS, Martin. Rozpoznávání pojmenovaných entit pomocí neuronových sítí. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika