Bc. Petr Matulka

Bakalářská práce

Tvorba neviditelného divadla v kontextu uprchlické krize

Creation of invisible theater in a context of the refugee crisis
Anotace:
Bakalářská práce Tvorba neviditelného divadla v kontextu uprchlické krize se zabývá procesem tvorby neviditelného divadla v rámci tématu současné uprchlické krize. Teoretická část přináší ucelený náhled na techniku neviditelného divadla, jeho principy, historii, otázky etiky, tvorby a jeho souvislosti s oborem sociální pedagogiky. Seznamuje také se současnou událostí uprchlické krize, jejími hlavními …více
Abstract:
Bachelor thesis Creation of invisible thetre in a context of the refugee crisis. Its focus is the process of creation of the invisible theatre within the theme of recent refugee crisis. Its theoretical part brings the summary of techniques of invisible theatre, its principles, history, ethics, creative proces and its context within the field of social education. It also sheds light on recent developments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas