Theses 

Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání – Bc. Matouš Svoboda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Matouš Svoboda

Bachelor's thesis

Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání

Healthy versus unhealthy lifestyle and subjective perception

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá zdravím a zdravím životním stylem. Teoretická část obsahuje pojmy jako je zdraví, prevence, zdravý životní styl, výživa, pohybová aktivita, spánek a další. Praktická část je řešena pomocí dotazníku. Ten zjišťuje, jak k zdravému životnímu stylu přistupují studenti Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka. K závěru práce jsou řešeny hypotézy a diskuse o jejich potvrzení nebo vyvrácení a samotným závěrem je celkové zhodnocení cílů bakalářské práce.

Abstract: The main topic of this thesis is health and healthy lifestyle of students of sport focussed secondary school. The theoretical part includes terms as health, prevention, healthy lifestyle, nutrition, physical activity and rest. The practical part uses facts from question-form and finds out and compares students opinion of healthy lifestyle. Conclusions of this thesis confirm or disconfirm original hypotheses and assess main goals of thesis.

Kľúčové slová: Zdraví, prevence, zdravý životní styl, výživa, pohybová aktivita, spánek, Health, prevention, healthy lifestyle, nutrition, physical aktivity, rest.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedúci: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 02:25, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz