Bc. Michael VANÍK

Diplomová práce

Distanční kurz Úvod do redakčního systému Joomla 2.5

Distance course Introduction to the CMS Joomla 2.5
Anotace:
Diplomová práce je věnována redakčním systémům, jejich obecnému popisu, výhodám a principům fungování. Stěžejní část práce je věnována tvorbě distančního výukového kurzu "Úvod do redakčního systému Joomla! 2.5". Výstupem práce je kompletní elektronický výukový kurz, po jehož absolvování by měl čtenář zvládnout vytvořit školní web pomocí systému Joomla!. Jednotlivé kroky tvorby webu jsou popsány nejen …více
Abstract:
The thesis is dealing with the content management system, their general description, advantages and functional principles. Main part is focused on the distance learning course creation called: "Introduction to Joomla! 2.5". The output of this thesis is complete electronic learning course. The reader should be able to create a school website using Joomla! system, after this course completion. Particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANÍK, Michael. Distanční kurz Úvod do redakčního systému Joomla 2.5. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / INF-Te