Bc. Andrej Kain

Bakalářská práce

Teoretické a praktické aspekty spotrebných úverov, aktuálne trendy v SR

The theoretical and practical aspects of the consumer loans actual trends in Slovak republic
Abstract:
KAIN, Andrej: The theoretical and the practical aspects of consumer loans, actual trends in the Slovak Republic. [ Bachelor work ]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. The bachelor work supervisor:Doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD. Year of habilitation: 2012. Number of pages: 60. The bachelor work is devoted to consumer loans …více
Abstract:
KAIN, Andrej: Teoretické a praktické aspekty spotrebných úverov, aktuálne trendy v Slovenskej Republike. [ Bakalárska práca ]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán:60. Bakalárska práca sa zaoberá spotrebnými úvermi, ktoré patria medzi aktívne obchody …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management