Ing. Michala Křížková

Bakalářská práce

Péče o lidské zdroje v rámci systému managementu kvality firmy Lázně Aurora, s. r. o.

The Human Resources Care in the Quality Management System in a Company Lázně Aurora, s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast lidských zdrojů v systému managementu kvality. Hlavním cílem je zhodnocení péče o lidské zdroje v organizaci a posouzení vlivu zavedení systému managementu kvality na činnost a výkonnost lidských zdrojů. Následně jsou v bakalářské práci navržena opatření pro zlepšení péče a jednotlivých činností lidských zdrojů.
Abstract:
The bachelor´s thesis aims at the Human Resources in the Quality Management System. The main goal is to evaluate the Human Resources care in an organization and assess the effect of the Quality Management System implementation on the activity and productivity of the Human Resources. The author of the work also proposes measures for the improvement of the care and of the individual Human Resources activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Theodor Beran, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní