Bc. Tereza Svobodová

Diplomová práce

Využití arteterapeutických technik v edukačním procesu u žáků s poruchou autistického spektra na základní škole speciální

Application of art therapy techniques in the educational process of pupils with autistic spectrum disorder at the special grammar school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím arteterapeutických technik v edukačním procesu u žáků s poruchou autistického spektra na základní škole speciální. Obsah práce je rozdělen na tři teoretické a jednu výzkumnou kapitolu. První teoretická kapitola se zabývá charakteristickou poruch autistického spektra, druhá kapitola je věnována výtvarnému projevu žáků s poruchou autistického spektra a třetí kapitola …více
Abstract:
The Master’s thesis deals with application of art therapy techniques in the educational process of pupils with autistic spectrum disorder at the special grammar school. Thesis content is divided into three theoretical and one practical chapter. First theoretical chapter deals with characteristic of autistic spectrum disorder, second chapter is devoted to art demonstration of pupils with autistic spectrum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta