Kateřina Macháčková

Bakalářská práce

Výběr a hodnocení dodavatelů

The selection and evaluation of suppliers
Anotace:
Práce je zaměřena na výběr a hodnocení dodavatelů. Nejprve se zabývá nákupem a dodavateli. Dále je popsán postup při výběru a hodnocení dodavatelů. V další části je pozornost věnována kritériím a metodám, které jsou vhodné k výběru nejlepších dodavatelů a následně k jejich průběžnému hodnocení. V rámci výzkumu provedeného v chemických podnicích je hodnocena důležitost vybraných logistických technologií …více
Abstract:
This thesis focuses on the selection and evaluation of suppliers. Firstly, the thesis deals with the purchase and suppliers. Secondly, the procedures for the selection and evaluation of suppliers are described. In the third section, the attention is paid to the criteria and the methods which are appropriate to the selection of the best suppliers and then to their continuous evaluation. A research was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macháčková, Kateřina. Výběr a hodnocení dodavatelů. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků