Bc. Pavlína Krušoftová

Diplomová práce

Implementace metodiky řízení vztahů se zákazníky v podniku

Implementation of methodology for customer relationship management in the enterprise
Anotace:
Práce pojednává o problematice řízení vztahů se zákazníky (ŘVZ) v oblasti pojišťovnictví. Definuje rozdíly mezi ŘVZ a CRM, zabývá se tématem hodnoty zákazníky pro společnost a vymezuje prvky a aktivity v procesech ŘVZ se zákazníky. Práce mapuje historii a legislativu v oblasti pojišťovnictví pro dotvoření uceleného obrazu podmínek umožňujících fungování pojišťoven v oblasti řízení vztahů se zákazníky …více
Abstract:
The main focus of this thesis is in-depth analysis of customer relationship management in insurance industry. It defines the differences between various approaches of CRM, deals with the issue of customer value to the company, and defines elements and activities in customer relationship management processes. The thesis maps the history and legislation in the field of insurance to portray a complete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní