Klára KORSCHINSKÁ

Bakalářská práce

Kongenitální syfilis - dříve a dnes

Congenital syphilis - in history and today
Anotace:
Práce pojednává o patofyziologii nemoci, o jednotlivých stádiích a klinických projevech, o diagnostice a screeningových programech. Historie nemoci je popsána od prvních zmínek na evropském kontinentu z konce 15. století. Dále je zmíněna diagnostika, léčba a ošetřování nemocných s vrozenou syfilis v minulosti. Archeologické nálezy nemocných jsou srovnány s případem nemocného dítěte narozeného v roce …více
Abstract:
Thesis discusses the pathophysiology of the disease, the individual stages and clinical manifestations, diagnosis and screening programs. There is a description of disease history since the first references on the European continent in the late 15th century. There is also mentioned a historical diagnosis, treatment and nursing of patients with congenital syphilis. Archaeological findings of patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Kateřina Blümlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORSCHINSKÁ, Klára. Kongenitální syfilis - dříve a dnes. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma