Bc. Benjamín Blízik

Diplomová práce

Projekt vytvoření nového produktu cestovního ruchu Zlínského kraje s akcentem na odkaz Tomáše Bati

Project of Creation of a New Tourism Product of Zlín Region with an Accent on the Legacy of Thomas Bata
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu Zlínskeho kraja s akcentom na odkaz Tomáša Baťu. Práca sa venuje vytvoreniu 2 variant nového produktu cestovného ruchu, ktorý je spojený s Tomášom Baťom a firmou Baťa. V teoretickej časti práce sú vysvetlené pojmy ako cestovný ruch, destinácia cestovného ruchu či charakteristika analytických metód použitých v tejto práci. …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create a project of a new tourism product of the Zlín region with an accent on the legacy of Thomas Bata. The thesis is devoted to the creation of 2 variants of a new tourism product, which is connected with Thomas Bata and the company Bata. The theoretical part of the thesis explains terms such as tourism, tourist destination or the characteristics of analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blízik, Benjamín. Projekt vytvoření nového produktu cestovního ruchu Zlínského kraje s akcentem na odkaz Tomáše Bati. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika