Bc. Benjamín Blízik

Master's thesis

Projekt vytvoření nového produktu cestovního ruchu Zlínského kraje s akcentem na odkaz Tomáše Bati

Project of Creation of a New Tourism Product of Zlín Region with an Accent on the Legacy of Thomas Bata
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu Zlínskeho kraja s akcentom na odkaz Tomáša Baťu. Práca sa venuje vytvoreniu 2 variant nového produktu cestovného ruchu, ktorý je spojený s Tomášom Baťom a firmou Baťa. V teoretickej časti práce sú vysvetlené pojmy ako cestovný ruch, destinácia cestovného ruchu či charakteristika analytických metód použitých v tejto práci. …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create a project of a new tourism product of the Zlín region with an accent on the legacy of Thomas Bata. The thesis is devoted to the creation of 2 variants of a new tourism product, which is connected with Thomas Bata and the company Bata. The theoretical part of the thesis explains terms such as tourism, tourist destination or the characteristics of analytical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Blízik, Benjamín. Projekt vytvoření nového produktu cestovního ruchu Zlínského kraje s akcentem na odkaz Tomáše Bati. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe