Bc. Zuzana Zemková

Diplomová práce

Problematika předávání pacientů z přednemocniční neodkladné péče do zdravotnického zařízení

The problems of handing over patients from pre-hospital emergency care to medical facility
Anotace:
Diplomová práce se zabývá spoluprací týmů ZZS a zdravotnických zařízení. Poukazuje na možné problémy mezi zdravotnickým personálem při předávání pacienta ve zdravotnickém zařízení a na komunikační dovednosti mezi nimi. Teoretická část práce popisuje organizační schéma, činnosti ZZS a pracoviště urgentního příjmu. Praktická část je věnována analýze a interpretaci dat dotazníkového šetření. Součástí …více
Abstract:
This dissertation is aimed at collaboration between emergency ambulance services and other medical services. It highlights possible difficulties in communication between them in relation to a handover of patient care. The theoretical part of this dissertation describes the work scheme and activity plan of ambulance emergency services and places of urgent admission. The practical part is an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2019
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta