Tereza BLAŽČÍKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem

Social work with seniors in home with malicious mode
Anotace:
- Cílem bakalářské práce je popsat práci sociálního pracovníka se seniory s demencí v domově se zvláštním režimem. Vyčlenění základních informací o specifikaci domova se zvláštním režimem, seniorech s demencí a uvedení jednotlivých fází poskytování sociální služby od přijetí, přes průběh, po ukončení pobytové sociální služby. - Cílem aplikační části je vytvořit metodickou příručku pro sociálního pracovníka …více
Abstract:
- The aim of this thesis is to describe the work of a social worker with seniors with dementia in a home with a special regime. Exclusion of basic information about the specification of a home with a special regime, seniors with dementia and an indication of the individual stages of providing social services from admission, through, to the end of residential social service. - The aim of the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Dořičáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽČÍKOVÁ, Tereza. Sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií