Caroline OTTOVÁ

Bakalářská práce

Lingvistické prvky Angličtiny jako druhého jazyka: Průzkum rodilých mluvčích Německého jazyka

Linguistic features of English as a second language: A survey of L1 German speakers
Abstract:
This bachelor's thesis will examine a number of theories of second language acquisition and the linguistic features of German English. It will differentiate between learning and acquisition, first and second language acquisition and as a result analyze different factors influencing the second language acquisition. Furthermore, it will look into the gender conceptualization theory by Lera Boroditsky …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá teoriemi o osvojení druhého jazyka a a lingvistickými prvky Německé Angličtiny. Rozliší mezi učením a osvojováním a zanalyzuje jednotlivé parametry osvojení druhého jazyka. Mimoto se také bude zabývat teorií genderové koncepcualizace od Lery Borodostké. Práce též zanalyzuje lingvistické prvky v mluveném projevu Anglicky hovořících Němců, kteří si osvojili Anglický jazyk …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OTTOVÁ, Caroline. Lingvistické prvky Angličtiny jako druhého jazyka: Průzkum rodilých mluvčích Německého jazyka . Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta