Bc. Vítězslav Lounek

Bachelor's thesis

Discrepancies of multiculturalism in Western Europe

Discrepancies of multiculturalism in Western Europe
Abstract:
Soužití mnoha rozličných kultur na území států západní Evropy ukazuje, že je nezbytné změnit způsob, jakým se uvažuje o konceptu etnicity a kultury. Stále hledáme přístup, jak teoreticky uchopit toto schéma, v němž se potkávají často protikladné představy o ‘správném’ způsobu života. Ačkoli političtí představitelé uvedených zemí odmítli ideologii multikulturalismu jakožto celek, stále jsou patrné jevy …more
Abstract:
The cohabitation of many various cultures in Western European countries forms a need for reworking the way in which we use the concept of ethnicity. The right approach to the schema, in which contradictory concepts of the ‘good way of life’ are claimed, is still to be found. Although multiculturalism as an ideological project has been officially abandoned by the Governments of those countries, the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Edita Bezdičková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.