Bc. Ivana Hroudová

Diplomová práce

Metodika interních auditů kvality dle normy ISO 19011 v systému managementu kvality firmy Fresenius Medical Care Česká republika, spol. s r.o.

Methodology for Internal Quality Audits according to ISO 19011 Standard in Quality Management System of Fresenius Medical Care Česká republika, spol. s r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou, která v současné době vystupuje do popředí zájmu společností, které mají ve své politice jako prvořadý úkol dobré jméno společnosti, spokojeného zákazníka, spokojené zaměstnance a ochranu životního prostředí. Práce se zabývá interním auditem, který má za úkol zvyšovat kvalitu práce, chránit před zneužitím pravomoci, předcházet rizikům, které je možno předvídat …více
Abstract:
This thesis attempts to address the political issues involved id the importance of a good copany name, satisfied customers and employees and also the protection of our environment. At the present time, all of these issues are being raised by the general public. This thesis will discuss the internal audit, whose purpose is to increase work quality, protect against the abuse of power and foreseeable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Otakar Král, Ph.D., CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní