Theses 

Metodika interních auditů kvality dle normy ISO 19011 v systému managementu kvality firmy Fresenius Medical Care Česká republika, spol. s r.o. – Bc. Ivana Hroudová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivana Hroudová

Diplomová práce

Metodika interních auditů kvality dle normy ISO 19011 v systému managementu kvality firmy Fresenius Medical Care Česká republika, spol. s r.o.

Methodology for Internal Quality Audits according to ISO 19011 Standard in Quality Management System of Fresenius Medical Care Česká republika, spol. s r.o.

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou, která v současné době vystupuje do popředí zájmu společností, které mají ve své politice jako prvořadý úkol dobré jméno společnosti, spokojeného zákazníka, spokojené zaměstnance a ochranu životního prostředí. Práce se zabývá interním auditem, který má za úkol zvyšovat kvalitu práce, chránit před zneužitím pravomoci, předcházet rizikům, které je možno předvídat a zamezit i možným podvodům. Každá společnost chce na trhu mít svoje výhodné postavení, které je možné mimo jiné získat právě i tím, že může prokázat svoje dobré jméno a dobrou kvalitu organizace právě prováděním interního auditu a zajišťování kvality v procesu výroby, služeb, obchodu, ale také v oblasti finančních procesů a výkazů. Práce vysvětluje mimo jiné i v čem interní audit spočívá, a také to, že se nejedná o audit účetní, jak by mohlo být mylně zaměňováno. Přesto, že se o interním auditu hodně píše a hovoří, stále ještě v podvědomí mnoha lidí je tato činnost podceňována a není zcela pochopen význam této činnosti. Na příkladě provedení a zároveň zavedení interního auditu v konkrétní oblasti a konkrétní firmě předkládá práce názornou ukázku, v čem spočívá role interního auditu ve společnosti a jeho potřebnost.

Abstract: This thesis attempts to address the political issues involved id the importance of a good copany name, satisfied customers and employees and also the protection of our environment. At the present time, all of these issues are being raised by the general public. This thesis will discuss the internal audit, whose purpose is to increase work quality, protect against the abuse of power and foreseeable risks, and to decrease possible fraud. Every company wants to have the best rank in the market; a good name and quality company organization can be attained by the implementation of the internal audit and quality control in manufacturing, service, trade and in the areas of financial process and returns. This thesis explains what the internal audit consists of and that it does not only concern finances, as could be wrongly construed by the public. Even still, the internal audit is often written and spoken about, usually subconsciously by many people, who undervalue it and are unable to understand the purpose of this procedure. The basis of the execution and implementation of the internal audit within concrete locations and companies is clearly shown in this thesis, along with its role and need within the community.

Klíčová slova: Interní audit, auditování, auditor, dokument, proces, systém řízení, metodika, metoda, management jakosti, norma, certifikace, směrnice, analýza, plánování, samokontrola, vnitřní kontrola, jakost, standardy, profesionalita, důvěryhodnost, environmentální management, dokazování, zdroje informací, přezkoumání, závěry, závěrečná zpráva, odborná způsobilost, proškolování, vymezení metody, finanční výkazy, riziko, monitorování, vyhodnocování.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Otakar Král, Ph.D., CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz