Václav Ibermajer

Bakalářská práce

Identifikace hrozeb kritické infrastruktury - silniční doprava

Identify threats to critical infrastructure-road transport
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění ochrany silniční kritické infrastruktury. Kritická infrastruktura, jako celek je tvořena dílčími prvky, jejichž narušením funkce může dojít k selhání celého systému. Práce se zaměřuje na postupy k identifikaci hrozeb směřující k narušení technické funkčnosti a fyzické ochrany objektu podílejícího se na zajištění bezpečnosti silniční kritické infrastruktury …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issue of ensuring the protection of critical road infrastructure. Critical infrastructure, as a whole, consists of sub-elements that can cause the entire system to malfunction. The thesis focuses on procedures to identify of threats leading to disruption of technical functionality and physical protection of the object that is involved in ensuring the safety of critical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Navrátil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS