Václav Ibermajer

Bachelor's thesis

Identifikace hrozeb kritické infrastruktury - silniční doprava

Identify threats to critical infrastructure-road transport
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění ochrany silniční kritické infrastruktury. Kritická infrastruktura, jako celek je tvořena dílčími prvky, jejichž narušením funkce může dojít k selhání celého systému. Práce se zaměřuje na postupy k identifikaci hrozeb směřující k narušení technické funkčnosti a fyzické ochrany objektu podílejícího se na zajištění bezpečnosti silniční kritické infrastruktury …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with issue of ensuring the protection of critical road infrastructure. Critical infrastructure, as a whole, consists of sub-elements that can cause the entire system to malfunction. The thesis focuses on procedures to identify of threats leading to disruption of technical functionality and physical protection of the object that is involved in ensuring the safety of critical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Navrátil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS