Bc. Marek Kudrnáč

Bakalářská práce

Ověření možnosti náhrady nafty alternativními kapalnými palivy a experimentální určení kouřivosti vznětového motoru v závislosti na druhu použitého paliva

Verification of the possibiliti on substitute diesel oil by alternative liquid fuel and experimental determination of combusion engine smoke emission in dependence on the fuel type.
Anotace:
Tato práce je věnována alternativním palivům pro motorová vozidla s dieslovým motorem, jejich vlastnostem a vhodnosti jejich použití při běžném provozu motoru. Dále pojednává o druzích nestandardních alternativních paliv použitelných pro dieselový motor a experimentálnímu zjištění kouřivosti při jejich použití.
Abstract:
This work is dedicated to alternative fuels for motor vehicles with diesel engines, their characteristics and suitability for use during normal engine operation. Further are discussed types of non-standard alternative fuels applicable to diesel engine and experimental detection of smoke in their use.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Folvarčný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kudrnáč, Marek. Ověření možnosti náhrady nafty alternativními kapalnými palivy a experimentální určení kouřivosti vznětového motoru v závislosti na druhu použitého paliva. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla

Práce na příbuzné téma