Bc. Marek Kudrnáč

Bachelor's thesis

Ověření možnosti náhrady nafty alternativními kapalnými palivy a experimentální určení kouřivosti vznětového motoru v závislosti na druhu použitého paliva

Verification of the possibiliti on substitute diesel oil by alternative liquid fuel and experimental determination of combusion engine smoke emission in dependence on the fuel type.
Abstract:
Tato práce je věnována alternativním palivům pro motorová vozidla s dieslovým motorem, jejich vlastnostem a vhodnosti jejich použití při běžném provozu motoru. Dále pojednává o druzích nestandardních alternativních paliv použitelných pro dieselový motor a experimentálnímu zjištění kouřivosti při jejich použití.
Abstract:
This work is dedicated to alternative fuels for motor vehicles with diesel engines, their characteristics and suitability for use during normal engine operation. Further are discussed types of non-standard alternative fuels applicable to diesel engine and experimental detection of smoke in their use.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Jaromír Folvarčný

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kudrnáč, Marek. Ověření možnosti náhrady nafty alternativními kapalnými palivy a experimentální určení kouřivosti vznětového motoru v závislosti na druhu použitého paliva. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Means: Road Vehicles

Theses on a related topic