Mgr. Lenka Hudcová

Bachelor's thesis

Energetická politika EU ve vztahu k vybraným členským státům

EU Energy Policy in Relation to Representative Member States
Abstract:
Tato bakalářská práce na vybraných legislativních aktech dokazuje, jakým způsobem se odráží energetické priority vybraných členských států EU (Francie, Německo, Velká Británie a uskupení států V4) v jednotlivých dimenzích energetické politiky EU. První část práce vyjasňuje pozice EU a vybraných členských států v rámci jednotlivých dimenzí. Druhá část práce popisuje legislativní proces vybraných aktů …more
Abstract:
This bachelor thesis demonstrates on representative legislative acts how representative EU member states (France, Germany, Great Britain and a group of V4 states) reflect their energy priorities within particular dimensions of EU energy policy. The first part of the thesis clarifies the EU and the member states attitudes within particular dimensions. The second part of the thesis describes the legislative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií