Zdeňka VRUBLOVÁ

Bakalářská práce

Rozdílnost ošetřovatelské péče o umírajícího v domově pro seniory a domácím prostředí

The disparity of nursing care of the dying in the nursing home for the elderly and the home environment.
Anotace:
Ročně zemře v České republice přes sto tisíc lidí. Z toho téměř tři čtvrtiny v nemocnicích. Velké procento lidí by ovšem chtělo umírat doma. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat rozdílnost poskytované ošetřovatelské péče umírajícímu v domácím prostředí a v domově pro seniory. V souvislosti s tímto cílem jsme stanovili čtyři výzkumné otázky. První z nich byla zaměřena na to, jaké zvláštnosti při poskytování …více
Abstract:
More than one hundred thousand people die every year in the Czech Republic. Almost three quarters of them die in hospitals. However, a large percentage of people would like to die at home. The aim of the bachelor thesis was to map the differences of nursing care provided to the dying at home and in a retirement home. In connection with this goal, we have identified four research questions. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jiří Kaas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRUBLOVÁ, Zdeňka. Rozdílnost ošetřovatelské péče o umírajícího v domově pro seniory a domácím prostředí. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bpuqh2 bpuqh2/2
3. 5. 2019
Složky
Soubory
Bulanova, L.
4. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.