Kateřina Šánková

Bakalářská práce

Perception in Intercultural Communication

Perception in Intercultural Communication
Abstract:
This bachelor's thesis deals with intercultural communication and with the psychological barriers which it yields. The theoretical part describes the definition of intercultural communication and its history. The author pays great attention to communication, culture, perception and the barriers themselves. The practical part focuses on the analysis, where the results of the questionnaire research are …více
Abstract:
Tato práce pojednává o interkulturní komunikaci a percepčních bariérách, které s sebou přináší. Teoretická část se zabývá definicí interkulturní komunikací a její historií. Autorka věnuje velkou pozornost komunikaci, kultuře, vnímání a poté samotnými bariérami. Praktická část se zabývá metodologií, kde jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. Cílem této bakalářské práce je prokázat, jak vnímání …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šánková, Kateřina. Perception in Intercultural Communication. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe