Bc. Simona Kašpárková

Diplomová práce

Gender aspekt ve výchově dětí v rodině

Gender aspect of the child rearing
Anotace:
V rámci své diplomové práce na téma Gender aspekt ve výchově dětí v rodině, jsem se zaměřila na genderovou analýzu rodinné struktury a zejména na způsob rodinné výchovy, s cílem odhalit mechanismy výchovných fixací rozdílných socializačních vzorců pro dívky a chlapce a jejich důsledky pro utváření jejich genderové identity a osvojení specifického rolového chování. V teoretické části se věnuji vymezení …více
Abstract:
Under the terms of my thesis - The gender aspect of the child-rearing, I have concentrated on the gender analysis of family structure and the child-rearing practices particularly. I have tried to expose educational fixations of the different socialization patterns for girls and boys and their implications for formation of their gender identity and acquisition of their specific role behaviour. I have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Alena Schauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika