Bc. Sandra RYJÁČKOVÁ

Diplomová práce

Kvalita a bezpečnost dětských hřišť v kontextu značky kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ"

The Quality and Safety Features of Playgrounds in the Context of the Brand of Quality "Playground-Sports Ground-Gym - Verified Operation"
Anotace:
Diplomová práce vymezuje základní požadavky na provoz dětských hřišť z pohledu evropské a národní legislativy, technických norem i značky kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ", která je od roku 2011 zařazena do Programu Česká kvalita. Praktická část práce se zabývá analýzou kvality a bezpečnosti dětských hřišť na území statutárního města České Budějovice (SM ČB) z pohledu uživatelů …více
Abstract:
This diploma thesis defines the basic requirements of running playgrounds from the point of view of European and national legislative, technical standards and a brand of quality "Playground-Sports Ground-Gym - Verified Operation" which has been categorized in the Czech Quality Programme from 2011. The practical part of the diploma thesis deals with the analysis of the quality and safety of the playgrounds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYJÁČKOVÁ, Sandra. Kvalita a bezpečnost dětských hřišť v kontextu značky kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ". Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bq48jc bq48jc/2
6. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2013
Bulanova, L.
8. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.