Bc. Jaroslav MACHÁČEK

Diplomová práce

Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci

Process map,detailed processes and software support of business processes in the production organization
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na procesy, jejich analýzu a následnou optimalizaci pomocí nástrojů softwarové podpory. Diplomová práce byla zpracovávána ve společnosti ABC pack, s.r.o. a byla zaměřena na výrobní část podniku, kde byly analyzovány vybrané procesy výroby a jeden proces předvýrobní, který však s výrobou úzce souvisí. Cílem diplomové práce je analyzovat společnost a její aktuální vybrané …více
Abstract:
The presented work is focused on processes, their analysis and subsequent optimization using software support tools. The diploma thesis was processed in ABC pack, s.r.o. company and was focused on the production part of the company, where selected production processes and one pre-production process closely related to production were analyzed. The aim of the thesis is to analyze the company and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁČEK, Jaroslav. Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/