Tomáš Sokol

Bakalářská práce

Virtuální instrumenty a jejich využití v AV tvorbě

Utilization of Virtual Instruments in AV Works

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit virtuální instrumenty jako plnohodnotné nástroje vhodné k vytváření elektronicky generovaných ruchů a atmosfér pro potřeby audiovizuální tvorby. Záměrem je postihnout vznik a historický vývoj, dále pak formy a formáty, ve kterých se nejčastěji virtuální instrumenty vyskytují. Práce se rovněž zabývá teorií tvorby umělého zvuku a jeho následným zpracováním. Poslední …více
Abstract:
he main aim of this bachelor thesis is to introduce possibilities and utilization of virtual instruments in sfx sound design in audiovisual works. The intention is to afflict an evolution of virtual instruments and their forms and formats, in which can be produced. This thesis goes throught the theory of electronic sound producing and processing too. The last part describes concrete examples of virtual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: Pavel Kopecký
  • Oponent: Petr Neubauer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.