David Polášek

Bakalářská práce

A Marketing Communications Analysis of the Czech Handball Federation

A Marketing Communications Analysis of the Czech Handball Federation
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to make a marketing communications analysis of the Czech Handball Federation with particular focus on the Extraliga. In the theoretical part, the task is to make a research of the literature specialized on marketing, marketing communications and marketing of sport. Furthermore, the methods of working out of the analysis are described. In practical part, author focuses …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu marketingové komunikace Českého svazu házené, se zaměřením na Extraligu. V teoretické části je úkolem provést rešerši literárních pramenů se zaměřením na marketing a marketingové komunikace se zaměřením na sportovní odvětví. Dále jsou zde popsané metody postupu analýzy marketingové komunikace. V praktické části se autor zaměřuje na analýzu samotnou, kde …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Barbora Haltofová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polášek, David. A Marketing Communications Analysis of the Czech Handball Federation. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe