David Polášek

Bachelor's thesis

A Marketing Communications Analysis of the Czech Handball Federation

A Marketing Communications Analysis of the Czech Handball Federation
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to make a marketing communications analysis of the Czech Handball Federation with particular focus on the Extraliga. In the theoretical part, the task is to make a research of the literature specialized on marketing, marketing communications and marketing of sport. Furthermore, the methods of working out of the analysis are described. In practical part, author focuses …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu marketingové komunikace Českého svazu házené, se zaměřením na Extraligu. V teoretické části je úkolem provést rešerši literárních pramenů se zaměřením na marketing a marketingové komunikace se zaměřením na sportovní odvětví. Dále jsou zde popsané metody postupu analýzy marketingové komunikace. V praktické části se autor zaměřuje na analýzu samotnou, kde …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016
Accessible from:: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Barbora Haltofová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Polášek, David. A Marketing Communications Analysis of the Czech Handball Federation. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe