Bc. Dagmar Tošovská

Diplomová práce

Progrese myopie u klientů ve věku 15 - 23 let

The Progression of Myopia in Clients Aged 15 to 23 Years
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou progrese myopie u klientů ve věku od 15 do 23 let. Teoretická část je zaměřena na shrnutí poznatků o myopii. Věnuje se rozdělení myopie spolu s jejími příznaky a možnostmi korekce. Další kapitoly teoretické části obsahují souhrn studií zabývajících se problematikou prevalence, progrese a rizikovými faktory krátkozrakosti. Taktéž jsou zde zmíněny studie týkající se …více
Abstract:
This work deals with problem of progression of myopia in clients aged 15 to 23 years. Theoretic part summaries knowledges about myopia. There is mentioned the division of myopia, also its symptoms and the possibilities of its visual correction. Next chapters of theoretic part summaryze studies of prevalence, progression and risk factors for myopia. There are also mentioned studies dealing with reduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Jana Ingrová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jan Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy