Ing. Yvona Grošková

Bachelor's thesis

Podnikatelská etika v prostředí malých a středních firem

Business ethics in small and medium enterprises
Abstract:
Podnikatelská etika v prostředí českých malých a středních firem po roce 1989 není samozřejmostí. Uplatňování etiky je závislé mimo jiné i na hodnotovém systému jednotlivců a ten se uplynulém období příliš nezměnil. V současné době celá společnost prochází hospodářskou krizí, jež má mimo jiné i příčinu etickou, a to hamižnost a nadměrnou spotřebu. V teoreticko-metodické části se má práce zaměřuje převážně …more
Abstract:
Business ethics in the environment of small and medium-sized Czech enterprises after 1989 is not a matter of course. The application of ethics depends, inter alia, on individual value systems which have not much changed until now. At present, society at large is going through an economic crisis and one of its causes is ethical, namely greed and excessive consumption. In the theoretical and methodological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Pavel Nesejt
  • Reader: prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance