Mgr. Alena Glauderová

Diplomová práce

Historie a vývoj projektově orientované výuky na oddělení knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví

History and development of project oriented education in the field of librarianship at the Institute of Czech Studies and Librarianship
Anotace:
Diplomová práce „Historie a vývoj projektově orientované výuky na Oddělení knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví“ pojednává o historii projektové výuky na ÚBK SU a možnostech, které tato metoda nabízí. Hlavním cílem je poukázat na pozitiva a negativa projektového vyučování a jeho význam pro samotnou výuku. Teoretická část práce je zaměřena na projekty, projektové řízení a dále na jejich …více
Abstract:
The theses „History and development of project oriented education in the field of librarianship, at the institute of Czech studies and librarianship“ is about history of project oriented education at the institute of Czech studies and librarianship at the Silesian university and about possibilities, which are offered by this method. The main goal is to show the positives and negatives of project oriented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/aagvj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
  • Oponent: Jan Matula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu