Bc. Adam Vondráček

Bakalářská práce

Rekonstrukce vzdálenosti v elektronové stereomikroskopii pomocí pyramidální strategie

Distance reconstruction in electron stereomicroscopy using pyramidal strategy
Anotace:
Cílem práce je navrhnout a implementovat algoritmus pro rekonstrukci vzdálenosti ze stereoskopických snímků. Pokud se na určitý bod podíváme ze dvou úhlů při každém pohledu se zdá, že je trochu jinde. Na základě znalosti rozdílu jeho zdánlivých poloh a pozic, ze kterých byl pozorován, lze spočítat jeho skutečnou polohu. Cílem je vhodně aplikovat tento základní princip na snímky z elektronových mikroskopů …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement an algorithm for reconstruction of distance from stereoscopic images. if we look at some point from two angles, it seems that their positions are different. Based on the knowledge of the difference between seeming positions of point and positions from which have been observed it is possible to compute real position of point. The aim is to properly apply …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika