Theses 

Analýza čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad a vyhodnocení vlivu na regionální rozvoj mikroregionu Soběslavsko – Vojtěch Hrůša

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vojtěch Hrůša

Bakalářská práce

Analýza čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad a vyhodnocení vlivu na regionální rozvoj mikroregionu Soběslavsko

Analysis of funds from the ROP NUTS II South-West and evaluation of the impact on regional development of microregion Soběslavsko

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou regionální politiky Evropské unie a České republiky s důrazem na čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v programovém období 2007 -- 2013 a vyhodnocením vlivu na regionální rozvoj mikroregionu Soběslavsko. Cílem bakalářské práce je analýza dopadů poskytnutých dotací z ROP Jihozápad na konkrétní projekty Záchrany gotického hradu a Společenského centra Soběslavska realizovaných v rámci mikroregionu. Teoretická část se zaměřuje na možnosti rozvoje regionů za pomoci regionální politiky a jejích nástrojů v rámci jednotlivých programovacích období. Praktická část rozebírá dopad zhotovených projektů na mikroregion Soběslavsko a jeho obyvatele. Na základě provedené analýzy bylo dosaženo závěru, že realizované projekty pozitivně přispěly k rozvoji sledovaného regionu.

Abstract: The bachelor thesis deals with regional policy of the European Union and Czech Republic with emphases on the use of funds from the Regional operational programme NUTS II South-West in the programming period 2007 -- 2013 and evaluates the impact on the regional development of microregion Soběslavsko. The aim of this thesis is to analyze the impacts of subsidies from ROP South-West on specific projects Rescue of gothic castle and Community centre of Soběslavsko which are implemented in microregion. The theoretical part focuses on the possibilities of development of the regions with the help of regional policy and its instruments in each programming period. The practical part describes the impact of made projects on microregion Soběslavsko and its inhabitants. Based on the analysis, it is concluded that the realized projects contributed positively to the development of the monitored region.

Klíčová slova: Regionální rozvoj, Regionální politika, ROP NUTS II Jihozápad, Mikroregion Soběslavsko

Keywords: Microregion Soběslavsko, Regional operational programme NUTS II South-West, Regional policy, Regional development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Gabriela Říhová
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62548

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz