Bc. Zuzana Ruščáková

Diplomová práce

Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj

Capital adequacy of commercial banks and its future development
Abstract:
The aim of master thesis is to describe the capital adequacy requirements for the commercial bank and changes of capital structure depending on the adaptation requirements of Basel agreements of capital adequacy; and solvency analysis according to changes of adequacy requirments on specific example of commercial bank. As the background i sused available capital adequacy literature, Basel agreements …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je popísať požiadavky na kapitálovú primeranosť v komerčnej banke a zmeny v štruktúre kapitálu banky v závislosti od prispôsobovania sa požiadavkám Bazilejských dohôd o primeranosti kapitálu, a analýza kapitálovej primeranosti podľa jednotlivých dohôd na konkrétnom príklade komerčnej banky. Podkladom je dostupná literatúra o kapitálovej primeranosti, Bazilejské dohody o primeranosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK